Kvalitetssäkring

BKR-logo_jpg-for-web-small
Kaklo innehar behörighet enligt PER:s branschregler

PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av
Byggkeramikrådet. Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida (
www.bkr.se) om
du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet. I garantifrågor går vi efter
konsumenttjänstlagen som föreskriver en garantitid för privatkunder på 10 år för
tätskiktet i badrum. Mot företagskunder gäller de garantiregler som reglerar de aktuella
lagrummen.

 

Vi rättar oss givetvis efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut om det skulle uppstå en tvist.
Dock ska tilläggas att vi aldrig har varit inblandade i den här typen av tvister.

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress