Miljöpolicy

earth_recycle_jpg-for-web-smallDenna miljöpolicy gäller för oss på Kaklo och anger de övergripande principerna för styrning av vårt miljöarbete.

Målet är att användandet av byggkeramik sker med mesta möjliga miljöhänsyn i byggprocessen och brukandets alla led.

Byggkeramik, kakel och klinkerplattor är av sin natur ett miljövänligt materialval. Kakel och klinker avger inga som
helst emissioner.Fäst och fogmassor avger mycket ringa emissioner. Livslängden, både den tekniska och den ekonomiska
för keramiska konstruktionerär mycket lång och underhållsbehovet ringa. Rengöring kan i normalfallet genomföras med
städprodukter med ingen eller mycket liten miljöpåverkan. Kakel och klinker är dessutom väl lämpade för återanvändning
eller återvinning.

 

 

Hur kan vi uppnå detta miljö mål?

Vi följer gällande lagar och regler inom miljöområdet.

Arbeta för att ständigt förbättra miljö och miljöpåverkan.

Använda produkter som i mesta möjliga mån är uppbyggda på råvaror med lång livslängd och liten miljöpåverkan från tillverkningen till återvinning.

Upprätta och tillhandahålla miljödokumetation för de produkter som vi använder.

Minimera spill och avfall och hantera detta med största möjliga miljöhänsyn.

 

Kaklo

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress